• Odbierz prezent
IZOSTAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A. (2021-03-30 08:06)













KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO














Raport bieżący nr5/2021















Data sporządzenia:









Skrócona nazwa emitenta









IZOSTAL S.A.












Temat










Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Podstawa prawna








Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe















Treść raportu:









Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2021 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Adama Matkowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dniem 28 kwietnia 2021 roku.

Pan Adam Matkowski w Radzie Nadzorczej Spółki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Pan Adam Matkowski w oświadczeniu nie podał przyczyn swojej decyzji o złożeniu rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).




















MESSAGE (ENGLISH VERSION)
































































IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA



(pełna nazwa emitenta)



IZOSTAL S.A.
Materiałów budowlanych (mbu)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



47-113
Kolonowskie



(kod pocztowy)
(miejscowość)



Opolska
29



(ulica)
(numer)



+48 77 405 65 00
+48 77 405 65 01



(telefon)

(fax)



info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl



(e-mail)

(www)



756-00-10-641
530884678



(NIP)

(REGON)


















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Marek MazurekPrezes Zarządu
2021-03-30Michał PietrekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk