• Odbierz prezent
IZOSTAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2020 rok (2021-03-25 13:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2020.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2020, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 3.929.280,00 zł., co daje 0,12 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 22 lipca 2021 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)IZOSTAL S.A.
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)47-113
Kolonowskie(kod pocztowy)
(miejscowość)Opolska
29(ulica)
(numer)+48 77 405 65 00
+48 77 405 65 01(telefon)

(fax)info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl(e-mail)

(www)756-00-10-641
530884678(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-25Marek MazurekPrezes Zarządu


2021-03-25Michał PietrekWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk