• Odbierz prezent
IZOBLOK S.A.: Stanowisko Zarządu IZOBLOK S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 02 listopada 2021 r. (2021-12-07 15:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia:2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu IZOBLOK S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 02 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”), działając w wypełnieniu obowiązku nałożonego art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przedstawia stanowisko Zarządu Spółki na temat wezwania ogłoszonego dnia 02 listopada 2021 r. („Wezwanie”) przez: BEWI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Wzywający1”) oraz BEWI ASA, spółkę prawa norweskiego z siedzibą w Hamarvik, Norwegia („Wzywający2”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający1 zamierza osiągnąć łącznie 1.267.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.689.650 głosów, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Stanowisko_Zarządu_IZOBLOK_SA_w_sprawie_Wezwania_02.11.2021-sig.pdfStanowisko_Zarządu_IZOBLOK_SA_w_sprawie_Wezwania_02.11.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka15
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
info@izoblok.plwww.izoblok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk