• Odbierz prezent
IUS: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-01 14:44)
fot. freepik.com
Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-01 14:44:20Paweł DoboszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk