• Odbierz prezent
IUS: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem (2021-03-05 15:51)

Spis załączników:

Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że 5 marca 2021 roku podpisał umowę z Biegły.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4240. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 02/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-05 15:51:07Paweł DoboszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk