• Odbierz prezent
IUS: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Rede sp. z o.o. (2021-03-01 15:01)
fot. freepik.com
Zarząd Internet Union S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym, na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), po raz pierwszy zawiadamia, o planowanym na dzień 1 kwietnia 2021 roku podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą REDE sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Stosownie do treści 516 § 6 KSH, zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, przepisu art. 494 § 4 KSH oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się, tym samym wspólnik Spółki przejmowanej nie staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru. Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów Spółka Przejmowanej.

Pełna treść zawiadomienia przedstawiona jest w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 504 Kodeksu spółek handlowych
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-01 15:01:13Paweł DoboszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk