• Odbierz prezent
IUS: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-01 11:39)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o odwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 marca 2021 r. ("Walne Zgromadzenie"), o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie EBI nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz raporcie ESPI nr 1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest niemożność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał zgodnie z wymogami Statutu Spółki. Zgodnie z § 18 Statutu Spółki dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów. Zarząd Spółki powziął informację, że na Walnym Zgromadzeniu nie będą obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% głosów.

Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła kolejne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad odwołanego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-01 11:39:58Paweł DoboszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk