• Odbierz prezent
IST: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za 2020 r. (2021-03-22 21:26)
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 21:26:03Piotr SobiśPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk