• Odbierz prezent
ISG: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2021 r. (2021-11-30 17:57)
fot. freepik.com
Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
W związku z uchwalonymi zmianami Statutu Spółki, w załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-11-30 17:57:05Edyta Gajewska-ZapertPrezes

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk