• Odbierz prezent
IPW: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. (2021-04-01 13:59)

Spis załączników:

Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2021, zgodnie z którym:
- raport roczny za rok 2020 zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2021 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2021 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2021 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-01 13:59:57Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk