• Odbierz prezent
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2021-09-16 16:19)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

47/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-09-16
Nazwa podmiotu:IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: o rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii R
Podstawa prawna§ 17 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

WIADOMOŚĆ

Na podstawie § 17 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz.757), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał w dniu 15 września 2021 r. oświadczenie w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. Oświadczenie dotyczy umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej certyfikatów inwestycyjnych:

FIRMA (NAZWA) EMITENTA: IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

KOD EMITENTA: 2335

Kod ISIN: PLIPBNT00109

Liczba: 81.495

Typ i rodzaj: certyfikaty inwestycyjne na okaziciela

Seria: R

Data rejestracji: 20.09.2021 r.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-16Grzegorz ŁukasiewiczPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk