• Odbierz prezent
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2021-05-06 18:09)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-05-06
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIpopema TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00(22) 236-93-90tfi@ipopema.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070041861381941894www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis


TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2021-04-07

data zakończenia subskrypcji

2021-04-28

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2021-05-04

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

300 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

65 435

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

65 435

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

118,84

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

76

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

76

wartość przeprowadzonej subskrypcji

7 776 295,40INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZEokreślenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcjiINFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘnazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego


INFORMACJE O KOSZTACHłączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

1 230,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty


b) koszty wynagrodzenia subemitentów


(nazwa subemitenta)


c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa


d) koszty promocji oferty


(inne typy kosztów)


średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

0,02

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Towarzystwo informuje, że koszty emisji zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCHsposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:przedmiot wkładów pieniężnych
wartość wkładów niepieniężnych
waluta
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBYpodmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-05-06Grzegorz ŁukasiewiczPełnomocnik
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk