• Odbierz prezent
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2021-04-08 12:30)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

17/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-04-08
Nazwa podmiotu:IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu:Informacja o datach raportów okresowych
Podstawa prawna§ 80 ust. 1 oie - stałe daty przekazywania w danym roku raportów okres.

WIADOMOŚĆ

Niniejszym, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757), Fundusz reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2020 r. na dzień 15 kwietnia 2021 r.
Poniżej aktualne terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne:

- raport kwartalny za IV kw. 2020 - 29 stycznia 2021 r.

- raport kwartalny za I kw. 2021 - 30 kwietnia 2021 r.

- raport kwartalny za II kw. 2021 - 30 lipca 2021 r.

- raport kwartalny za III kw. 2021 - 29 października 2021 r.

2. Raport roczny za 2020 rok - 15 kwietnia 2021 r.

3. Raport półroczny za I półrocze 2021 roku - 31 sierpnia 2021 r.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Grzegorz Łukasiewicz Pełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk