• Odbierz prezent
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zbycie akcji dwóch spółek zależnych (2021-02-25 20:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Zbycie akcji dwóch spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Emitent" lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych poprzedzonych zgodą Rady Nadzorczej oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia przez trzech akcjonariuszy umowy inwestycyjnej zbycia większościowego pakietu akcji Spółki, informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. Emitent dokonał sprzedaży akcji następujących spółek zależnych do podmiotów niepowiązanych ze Spółką:
• 100.000 akcji IPO Crowdfunding S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję, za łączną cenę 5.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji tej spółki.
• 1.000.000 akcji IPO 3D S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję, za łączną cenę 15.000 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Emitent nie posiada akcji tej spółki.
Na dzień dokonania transakcji, obydwie ww. spółki nie prowadziły żadnych projektów w ramach Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 008Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska126/134
(ulica)(numer)
+48 (22) 278 27 21
(telefon)(fax)
ipo@ipo.com.plwww.ipo.com.pl
(e-mail)(www)
521-33-39-423140116441
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Łukasz Piasecki
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk