• Odbierz prezent
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności, zobowiązań, aktywów
finansowych oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych i wartości aktywów finansowych, które
zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym z
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności, zobowiązań, aktywów
finansowych oraz o odwróceniu odpisu należności spłaconych i wartości aktywów finansowych, które
zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 marca 2021 r.,
w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. stwierdzono konieczność utworzenia następujących odpisów aktualizujących mających wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za 2020 r.:
1. odpis aktualizujący wartość należności (wpływ na wynik ujemny) w łącznej wysokości 27.700,80 zł
2. odpis aktualizujący wartość zobowiązań (wpływ na wynik dodatni) w łącznej wysokości 19.688,44 zł
3. odpis aktualizujący aktywa finansowe (wpływ na wynik ujemny) w łącznej wysokości 34.056,54 zł, oraz odwrócenie odpisu aktywów finansowych (wpływ na wynik dodatni) w łącznej wysokości 48.522,73 zł.
Ponadto, w związku z uzyskaniem spłaty należności uprzednio odpisanych, Emitent dokonał odwrócenia odpisu dla tej pozycji w kwocie łącznej 5.904,00 zł.
Wyżej opisane odpisy będą miały istotny wpływ na dane finansowe zaprezentowane w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy
Kapitałowej Emitenta za rok 2020.
Spółka informuje, iż wysokość odpisów będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego, stąd
wskazane w niniejszym raporcie wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników,
które zostaną opublikowane w omawianych sprawozdaniach finansowych za rok 2020.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 008Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska126/134
(ulica)(numer)
+48 (22) 278 27 21
(telefon)(fax)
ipo@ipo.com.plwww.ipo.com.pl
(e-mail)(www)
521-33-39-423140116441
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Łukasz PiaseckiPrezes Zarządu
2021-03-10Szymon KlimasWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk