• Odbierz prezent
IOD: Podpisanie umowy z firmą audytorską (2021-03-04 17:22)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 marca 2021 roku, działając zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 stycznia 2021 roku, podpisał umowę z Eureka-Auditing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 22, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841, na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 oraz 2021.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-04 17:22:36Łukasz PiaseckiPrezes Zarządu
2021-03-04 17:22:36Szymon KlimasWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk