• Odbierz prezent
Inwestycyjno-gospodarcze podsumowanie tygodnia. Pandemia versus czeki Bidena, silne odbicie PKB, PMI oraz wiele innych
fot. freepik.com

Ubiegły tydzień przyniósł widoczny rozdźwięk w nastrojach inwestorów w zależności od regionu geograficznego. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 zyskał 1,57% zamykając się w piątek na nowych historycznych maksimach. Słabiej radził sobie natomiast Nasdaq 100, który zyskał 0,87%. Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują na kontynuację trendu przewagi spółek z sektorów cyklicznych nad sektorem technologicznym, który obserwujemy od lutego br. Pozytywnie zakończył tydzień również niemiecki DAX30 (0,88%), czy brytyjski FTSE100 (0,48%).

Odmiennie natomiast wyglądała sytuacja indeksów poszczególnych rynków wschodzących

Agregujący je MSCI Emerging Markets w tydzień stracił 2,20%, co wskazuje na znaczący kontrast względem rynków rozwiniętych. W powyższym otoczeniu warszawski parkiet musiał ulec globalnym nastrojom. Szeroki WIG stracił ostatecznie 0,12%, przy słabości segmentu blue chipów (WIG20 -0,46%) i relatywnej sile segmentu średnich spółek (mWIG 0,87%). W dalszym ciągu obserwujemy słabość najmniejszego segmentu – NCIndex stracił 0,71%.

Jednym z głównych tematów

na rynkach finansowych pozostaje kwestia wpływu programów stymulacyjnych na poziom cen w gospodarkach oraz trzecia fala pandemii koronawirusa. Po ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej jak i komentarzach prezesa Jerome Powella, obawy wśród inwestorów o możliwość szybszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zmalały, co przełożyło się na stabilizację poziomu rentowności amerykańskich obligacji. Zatrzymanie dynamicznego trendu wyprzedaży papierów dłużnych USA jest z kolei pozytywnie odbierane przez inwestorów na rynkach akcji.

Niemniej jednak perspektywy dynamicznych wzrostów ogranicza obecnie rozpędzająca się trzecia fala pandemii,

która dotyka wszystkie kraje na całym świecie. Pomimo, iż inwestorzy w dużej mierze skupieni są obecnie na dyskontowaniu powrotu gospodarek do pełnej funkcjonalności w związku z trwającym procesem szczepień, w krótkim terminie ekspansja trzeciej fali zakażeń nakazuje oczekiwać lokalnych lockdownów i zakłóceń w funkcjonowaniu wielu branż gospodarek, co przekłada się na wzrost awersji do ryzyka. Szczególnie z krajowej perspektywy kwestia pandemii Covid-19 pozostaje obecnie jednym z głównych tematów w związku z relatywnie bardzo słabym poziomem przygotowania sektora ochrony zdrowia względem krajów zachodnich, co może przełożyć się na kolejne restrykcje, a w związku z tym spadek prognoz względem wzrostu gospodarczego w roku bieżącym. Utrzymujemy obecnie nasze neutralne nastawienie do krajowego rynku akcji w związku z bilansującymi się czynnikami szans i ryzyk.

Ekonomiści Grupy BNP Paribas spodziewają się silnego odbicia tempa wzrostu PKB w 2021 r.,

a głównymi argumentami wspierającym w dłuższym terminie koniunkturę gospodarczą oraz rynkową są działania na froncie polityki fiskalnej i monetarnej. Obecnie bazowym scenariuszem ekonomistów Grupy BNP jest masowa dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19 od 2Q’21, co powinno przełożyć się na ograniczenie globalnej pandemii w drugiej połowie roku. Oceniamy jednak, że w krótkim terminie sentyment inwestorów (szczególnie w przypadku wybranych segmentów rynku akcji – czyli wobec spółek technologicznych oraz emerging markets) uległ pogorszeniu. Uważamy, że inwestorzy mogli już zdyskontować przedstawione powyżej informacje – taką reakcję obserwowaliśmy w przypadku sezonu wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie pomimo osiągnięcia przychodów i zysków powyżej oczekiwań, średnia reakcja kursów spółek publikujących lepsze rezultaty była negatywna.

Ubiegły tydzień nie należał do najlepszych jeśli chodzi o stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych

Najwięcej straciły fundusze rynku surowcowego (-2,44%), a tuż przed nimi tydzień zakończyły rozwiązania skupione na akcjach zagranicznych (-2,29%) i polskich (-1,47%). Wśród rozwiązań akcyjnych – zagranicznych najgorszą stopę zwrotu zanotowały średnio fundusze akcji tureckich (-13,68%), co miało związek z zawirowaniami dotyczącymi niezależności tamtejszego banku centralnego wpływającymi negatywnie na tamtejszy rynek. Z kolei wśród rozwiązań skupionych na instrumentach krajowych, najwięcej straciły fundusze akcji polskich uniwersalne , tj. -1,97%. Wśród funduszy dłużnych PLN najlepiej wypadły papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych (+0,22%). Najsłabiej wypadły natomiast fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne, które straciły 0,04%.

W środę poznaliśmy wstępny odczyt indeksu PMI za marzec dla strefy euro i USA

Wskaźnik composite dla państw Starego Kontynentu pokazał pierwszy raz od sześciu miesięcy wzrost aktywności gospodarczej (52,5 pkt. vs. 48,8 pkt. miesiąc wcześniej). Warto wskazać, że indeks dla przemysłu odnotował po raz pierwszy w swojej historii poziom 63,0 punktów. Ożywienie w sektorze było pokłosiem wzrostu produkcji w Niemczech oraz we Francji. Relatywnie gorzej radzi sobie nadal branża usługowa, dotknięta restrykcjami związanymi z ograniczeniem pandemii COVID-19.

Co istotne,

w dalszym ciągu spółki zwracają uwagę na wzrostową dynamikę kosztów, mogącą wpływać na wzmożoną presję inflacyjną. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik spadł nieznacznie do 59,1 punktów. Warto zwrócić uwagę na spowolnienie wskaźnika produkcji, co ma związek z zakłóceniami w łańcuchach dostaw i rosnącymi zaległościami produkcyjnymi. W marcu krajowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtował się na nieco wyższym poziomie niż w lutym. GUS podał, iż w większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę składowych „prognostycznych”, a w przypadku składowych „diagnostycznych” – brak zmian.

Korzystnie koniunkturę oceniają jedynie jednostki z sekcji informacja i komunikacja

Najbardziej pesymistyczne opinie dotyczące koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, choć jednocześnie te jednostki odnotowują największą poprawę. GUS poinformował również w zeszłym tygodniu, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 6,5%, a więc utrzymała się na styczniowym poziomie.

Należy jednak pamiętać,

że wskaźnik ten w okresie zimowym sezonowo rośnie, a kluczową kwestią pozostaje kształtowanie się trendów na rynku pracy w okresie po pandemii. W tym tygodniu kluczowe dane makroekonomiczne poznamy w drugiej połowie okresu przedświątecznego. W środę GUS zaprezentuje odczyt flash inflacji za marzec (rynek spodziewa się +3% r/r). W czwartek poznamy finalne dane w zakresie indeksów PMI za poprzedni miesiąc. Pierwszy piątek miesiąca to również czas publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk