• Odbierz prezent
INWESTYCJE.PL S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F (2021-03-01 17:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE.PL S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2021 z dnia 1 marca 2021 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lutego 2021 roku podjął uchwałę ws. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F Emitenta na kwotę 20 gr (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Zarząd Emitenta przypomina, że akcje serii F są emitowane na podstawie uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że cena emisyjna akcji serii F została ustalona w oparciu o sytuację na rynku kapitałowym, przy uwzględnieniu faktu, że środki z emisji konieczne są do sfinansowania procesu zmiany przedmiotu działalności Emitenta i rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo, poprzez przejecie Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz że środki te powinny zostać pozyskane w możliwie krótkim czasie. W ocenie Zarządu Emitenta przyjęta cena emisyjna akcji serii F zwiększa szanse na powodzenie planowanej emisji akcji.

Zarząd Emitenta informuje, że niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty objęcia akcji, oraz ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny. W szczególności, ale nie wyłącznie, niniejszy raport (1) nie ma na celu i nie służy, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji Emitenta, (2) nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym na potrzeby promowania subskrypcji akcji Emitenta, oraz (3) nie ma na celu i nie służy, bezpośrednio lub pośrednio, zachęcaniu do objęcia akcji Emitenta. Zarząd Emitenta podkreśla ponadto, że niniejszy raport nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.

Zarząd Emitenta informuje, że niniejszy raport bieżący, ani jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INWESTYCJE.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego7
(ulica)(numer)
(71) 788 29 90(71) 788 29 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971694334
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Przemysław SpyraPrezes ZarząduPrzemysław Spyra

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk