• Odbierz prezent
INWESTYCJE.PL S.A.: Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta (2021-02-26 21:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE.PL S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku, w związku z działaniami mającymi na celu przygotowanie Emitenta do zmiany przedmiotu działalności i rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo (poprzez przejecie Gamedust sp. z o.o.), a w szczególności w związku z przygotowaniami do zaprzestania prowadzenia dotychczasowej działalności, dokonał odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta. Odpis dotyczy wartości należności w kwocie 2.010.500 zł. Po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 0 zł. W efekcie dokonania opisanego powyżej odpisu aktualizacyjnego, aktywa Emitenta zostały pomniejszone o kwotę 2.010.500 zł. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że przedmiotowy odpis aktualizacyjny wpłynie na wynik finansowy Emitenta za I kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powodem podjęcia decyzji o dokonaniu odpisu był fakt, że należność, której dotyczy odpis była ściśle związana z prowadzoną dotychczas działalnością Emitenta i podjęcie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia tej działalności jest równoznaczne z utratą wartości tego aktywa. Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że w świetle wyników uzyskiwanych w ostatnim okresie na dotychczasowej działalności Emitenta oraz przy braku dodatkowych środków na dofinansowanie tej działalności, nawet bez podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia dotychczasowej działalności, mogłaby powstać konieczność dokonania odpisu przedmiotowego aktywa.

Zarząd Emitenta wskazuje, że dokonanie odpisu aktualizacyjnego nie ma wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta, w tym na jego płynność finansową, a skutkuje jedynie zmianą zapisów w księgach rachunkowych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że decyzja o dokonaniu przedmiotowego odpisu została zaakceptowana przez udziałowców Gamedust sp. z o.o. i nie wpłynie negatywnie na planowany proces wymiany akcji Emitenta na udziały Gamedust sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INWESTYCJE.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego7
(ulica)(numer)
(71) 788 29 90(71) 788 29 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971694334
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Przemysław SpyraPrezes ZarząduPrzemysław Spyra

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk