• Odbierz prezent
INWESTYCJE.PL S.A.: Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o. (2021-05-06 16:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE.PL S.A.
Temat
Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000700882.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku nastąpiło zawarcie umów objęcia łącznie 106.986.153 (sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji serii G Emitenta. Akcje objęli udziałowcy Gamedust sp. z.o.o. celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów Gamedust sp. z.o.o. na akcje Emitenta.

Emitent wskazuje, że w efekcie opisanych powyżej zdarzeń Emitent nabył udziały reprezentujące łącznie 100 proc kapitału zakładowego Gamedust sp. z.o.o. w zamian za wydanie udziałowcom Gamedust sp. z.o.o. 106.986.153 (sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji serii G Emitenta.

Zarząd Emitenta przypomina, że emisja akcji serii G oraz nabycie udziałów Gamedust sp. z.o.o. nastąpiło w ramach działań mających na celu przygotowanie Emitenta do rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo, poprzez przejecie i przy wykorzystaniu aktywów Gamedust sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INWESTYCJE.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego7
(ulica)(numer)
(71) 788 29 90(71) 788 29 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971694334
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Paweł FliegerPrezes ZarząduPaweł Flieger

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk