• Odbierz prezent
INWESTYCJE.PL S.A.: Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia (2021-03-01 21:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE.PL S.A.
Temat
Informacja na temat wygaśnięcia zabezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku („Raport”), Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku z objęciem, w dniu 28 lutego 2021 roku, przez wierzyciela Emitenta, o którym mowa w Raporcie, akcji serii F Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 lutego 2021 roku, wygasło zabezpieczenie ustanowione przez Emitenta na rzecz tego wierzyciela Emitenta, polegające na przewłaszczeniu na rzecz tego wierzyciela 75.000.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta, o którym to zabezpieczeniu Emitent informował w Raporcie.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wygaśnięciem zabezpieczenia, o czym mowa powyżej, w dniu 28 lutego 2021 roku wierzyciel Emitenta przeniósł zwrotnie na Emitenta 75.000.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta. Emitent informuje, że będzie kontynuował działania mające na celu umorzenie przedmiotowych akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INWESTYCJE.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego7
(ulica)(numer)
(71) 788 29 90(71) 788 29 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971694334
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Przemysław SpyraPrezes ZarząduPrzemysław Spyra

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk