• Odbierz prezent
INWESTYCJE.PL S.A.: Informacja na temat udzielenia zabezpieczenia (2021-02-15 18:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE.PL S.A.
Temat
Informacja na temat udzielenia zabezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że na mocy umowy zawartej w dniu 12 lutego 2021 roku Emitent udzielił zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnej w wysokości 0,39 mln zł, przysługującej osobie fizycznej („Wierzyciel”) wobec Emitenta, poprzez przewłaszczenie na rzecz Wierzyciela 75.000.000 akcji własnych na okaziciela serii D. Zgodnie z umową zawartą z Wierzycielem, zabezpieczenie wygasa (1) w razie spłaty wierzytelności przysługującej Wierzycielowi, lub (2) w razie objęcia przez Wierzyciela akcji serii F Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 lutego 2021 roku. Wraz z wygaśnięciem zabezpieczenia akcje Emitenta, będące przedmiotem przewłaszczenia, zostaną zwrotnie przeniesione na Emitenta. Emitent wskazuje jednocześnie, że na podstawie zawartej umowy Wierzyciel zobowiązał się do udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzenia Emitenta zwołanym na dzień 28 lutego 2021 roku oraz do głosowania z wszystkich przewłaszczonych na jego rzecz akcji Emitenta w sprawach przewidzianych porządkiem obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z zobowiązaniem Wierzyciela opisanym powyżej, zawarcie przedmiotowej umowy nie stanowi przeszkody dla dokonania procesu wymiany udziałów Gamedust sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na akcje Emitenta. Zarząd Emitenta wskazuje, że przedmiotowa umowa zabezpiecza interesy Wierzyciela bez generowania dodatkowych kosztów ustanowienia zabezpieczenia po stronie Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INWESTYCJE.PL S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego7
(ulica)(numer)
(71) 788 29 90(71) 788 29 90
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8971694334
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Przemysław SpyraPrezes ZarząduPrzemysław Spyra

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk