• Odbierz prezent
Inwestycje polskiej chemii nie zwalniają

Mimo wysokiej niepewności na rynkach związanej z pandemią COVID-19 Polska Chemia nieustannie inwestuje. Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły ponad 13 mld PLN. To 10% wzrostu w czterech sektorach polskiego przemysłu chemicznego względem 2019 r. Największe krajowe spółki chemiczne realizują kluczowe projekty rozwojowe i zapowiadają kolejne.

Jak podaje w raporcie branżowym[1] Departament Rynków Finansowych i Analiz Banku Ochrony Środowiska, w większości sektorów przemysłu w okresie marzec-maj 2020 roku nastąpił spadek produkcji m.in. wskutek spowodowanych pandemią problemów w ramach globalnych łańcuchów dostaw. Zdecydowana większość branż odrobiła jednak te zaległości, dzięki czemu można było kontynuować rozpoczęte inwestycje. I planować kolejne.

Inwestycje w innowacje

Polska Chemia udowadnia, że nawet w ciężkich czasach warto inwestować odpowiedzialnie, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstw na wysokim poziomie. Inwestycje w technologie przemysłu chemicznego 4.0 umożliwiają opracowanie i tworzenie lepszych produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia m.in. surowców i czasu. Nie można przy tym zapominać, że inwestycje np. w cyfryzację to zwiększone zapotrzebowanie na nakłady finansowe i wykwalifikowane kadry. W obliczu wyzwań, które stoją przed całym polskim przemysłem, nie tylko tym chemicznym, kluczowe są więc inwestycje w kapitał ludzki oraz przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

INWESTYCJE POLSKIEJ CHEMII NIE ZWALNIAJĄ - 1

Źródło: Dane GUS, Biuletyn Statystyczny 3/2021

Zielone inwestycje Polskiej Chemii

Polska Chemia zwiększa nakłady na rozbudowę instalacji tak, aby jak najlepiej wykorzystywać moce produkcyjne. Wszystko to jednak musi iść w parze z dostosowaniem procesów technologicznych do regulacji klimatycznych i środowiskowych w zgodzie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Wśród inwestycji proekologicznych dostrzec można dominujący kierunek – aż 85% z nich związanych jest z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. – Znaczna część nakładów przeznaczana jest na poprawę bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych oraz wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii prośrodowiskowych – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. – Cały świat dąży do zrównoważonego rozwoju, stara się być bardziej „eko”, a Polska Chemia, jako sektor kluczowy i odpowiedzialny społecznie, chce dawać dobry przykład. A niestety nie zawsze widać, jak jest duży, bo nie zauważamy na co dzień rozwoju materiałów do turbin wiatrowych, lekkich tworzyw, biopaliw, itp. Zielonej rewolucji bez chemii nie będzie – dodaje. 

Jak to osiągnąć?

Wszelkie inwestycje w polskim przemyśle chemicznym to działania długofalowe. W związku z tym tak ważne regulacje i przepisy muszą być przejrzyste i przewidywalne. Do tego konieczna jest współpraca zarówno z administracją krajową, jak i unijną. Tylko to pozwoli wypracować i wdrożyć „zielone” założenia, które będą nie tylko proekologiczne, lecz także efektywne biznesowo.

Skąd na takie inwestycje brać fundusze? Rozwiązaniem mogą okazać się unijne programy FENG i FEnIKS, dzięki którym możliwe będzie wsparcie środowisk naukowych w obszarze badań i rozwoju, a w konsekwencji sprawi, że przedsiębiorstwa będą mogły dalej się rozwijać. Szansą na pozyskanie dodatkowych środków może być również Krajowy Plan Odbudowy, którego zasoby, według ministerialnych zapowiedzi, mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku. We wdrażanie innowacyjnych rozwiązań warto także włączyć startupy, które w swojej działalności wykorzystują nowoczesne technologie. Coraz więcej firm decyduje się na taką współpracę, co w dłuższej perspektywie pozwala na budowę konkurencyjności przedsiębiorstw.

VIII Kongres Polska Chemia

Tematyka inwestycji i związanych z nimi innowacji w Polskiej Chemii będzie szeroko omawiana przez ekspertów już 16 czerwca 2021 roku podczas VIII Kongresu Polska Chemia. W ramach wydarzenia, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, odbędzie się specjalna debata strategiczna pt. „#CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI podstawą nowoczesnej gospodarki”. Tegoroczne wydarzenie skupiać się będzie wokół trzech głównych obszarów tematycznych tj.: zielona transformacja, rozwój i postęp cywilizacyjny oraz bezpieczeństwo i konkurencyjność Polskiej Chemii.

Zarejestruj się bezpłatnie już dziś


Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk