• Odbierz prezent
Inwestujesz na rynku? Te informacje mogą okazać się przydatne

To jak strefa euro poradzi sobie z kryzysem COVID-19 zadecyduje o rentowności amerykańskich obligacji. Rynek długu jest największym, pod względem wartości, rynkiem na świecie. Sytuacja na rynku obligacji wpływa na inne aktywa finansowe takie jak akcje, nieruchomości, metale szlachetne, notowania walut czy rentowność długu korporacyjnego. Tłumaczymy co to oznacza dla inwestora długoterminowego i dlaczego warto mieć się na baczności.

 

Kontekst

Poprawa perspektywy amerykańskiej gospodarki powinna spowodować wzrost oprocentowania obligacji skarbowych USA. W miarę jak gospodarka się rozpędza, rosną oczekiwania inflacyjne, a większość inwestorów zaczyna poszukiwać lepszych stóp zwrotu przenosząc swoje środki na bardziej ryzykowne aktywa finansowe, na przykład na rynek akcji. Jaką perspektywę czeka rentowność amerykańskich obligacji w sytuacji gdy Europa nie poradzi sobie z kryzysem?

Jeżeli gospodarki europejskie pozostaną w słabej kondycji i nie osiągną zadowalającego ożywienia, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zaczną akumulować oszczędności. Następnie oszczędności przetransferowane zostaną do krajów o wyższym oprocentowaniu, na przykład z Europy do USA. Poniżej znajduje się wykres prezentujący rentowność obligacji skarbowych 10 letnich, amerykańskich a następnie niemieckich. W takim warunkach inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni preferują lokowanie kapitału w instrumentach przynoszących lepsze stopy zwrotu.

FXMAG akcje inwestujesz na rynku? te informacje mogą okazać się przydatne strategie inwestycyjne inwestowanie strefa euro obligacje europejskie obligacje usa rynek akcji rynek nieruchomości 1

FXMAG akcje inwestujesz na rynku? te informacje mogą okazać się przydatne strategie inwestycyjne inwestowanie strefa euro obligacje europejskie obligacje usa rynek akcji rynek nieruchomości 2

Producenci nasycili rynek wewnętrzy UE do granic, a sama strefa euro w ciągu ostatnich lat zmieniała orientację gospodarczą na popyt zagraniczny. Strefa euro ma największy odsetek eksportu towarów i usług w stosunku do PKB, a wynosi on blisko 30%.

FXMAG akcje inwestujesz na rynku? te informacje mogą okazać się przydatne strategie inwestycyjne inwestowanie strefa euro obligacje europejskie obligacje usa rynek akcji rynek nieruchomości 3

Głównymi partnerami strefy euro są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Chiny. W miarę jak strefa euro otwierała się coraz bardziej na rynki zagraniczne, rządy ograniczały wydatki, aby pozostać w zgodzie z surowymi kryteriami narzuconymi przez traktat z Maastricht. Globalny spadek popytu grozi załamaniem europejskiego eksportu, a polityka fiskalna nie zapowiada rekompensowania niedoboru wydatków sektora prywatnego. Akumulacja oszczędności europejskich przeniesie się na rynek oferujący lepsze stopy zysku, do USA. Tak duży napływ kapitału może wprowadzić rentowność amerykańskich obligacji na ujemne terytorium. Ciężko szacować, ile pieniędzy może trafić w ten sposób na rynek dłużny w USA, ale faktem jest, że jeszcze rok temu rentowność amerykańskich obligacji oscylowała wokół 2%. Na dzień dzisiejszy to jedynie 0,67%. Trend spadkowy spowodowany luzowaniem ilościowym i napływem kapitału z zagranicy jest aż nazbyt widoczny.

 

Jak to przełoży się na rynek akcji, nieruchomości, metali szlachetnych, walut czy obligacji korporacyjnych?

 

Rentowność obligacji a giełda

Generalnie inwestorzy akceptują wyższe ryzyko jeżeli oferowana stopa zwrotu jest odpowiednio lepsza. Spadająca rentowność obligacji powoduje spadek awersji do ryzyka (przez inwestorów) i konieczność poszukania innego, niż rynek obligacji, miejsca do efektywnego inwestowania. W ten sposób inwestorzy poszukują spółek giełdowych, które wypłacają wyższą dywidendę niż obligacje odsetki.

Rosnący popyt na rynku akcji przekłada się na coraz wyższe ceny za pojedynczą akcję i spadającą dywidendę. W dłuższej perspektywie kontynuacja spadku rentowności obligacji będzie powodowała coraz wyższe ceny na rynku akcji.

Rentowność obligacji a rynek nieruchomości

To może wydawać się nieintuicyjne, że rynek obligacji na wpływ na sektor nieruchomości, ale w praktyce rentowność długoterminowych obligacji (np. 10 letnich) wyznacza koszt kredytu długoterminowego. Kredyty hipoteczne są kredytami na dziesiątki lat. Spadające oprocentowanie wpływa na zwiększanie podaży kredytu na rynku. W efekcie kredyt staje się tańszy i łatwiej dostępny, a więcej pieniędzy przeznaczane jest na zakup na przykład nowych nieruchomości, w celach mieszkaniowych, inwestycyjnych czy spekulacyjnych. Coraz niższe oprocentowanie obligacji powoduje wzrost popytu na nowe mieszkania.

Rentowność obligacji a metale szlachetne

Surowce i metale szlachetne traktowane są przez inwestorów jako bezpieczna przystań. W warunkach dodatnich stóp procentowych, czyli kiedy oprocentowanie obligacji jest wyższe niż inflacja, inwestorzy trzymają w swoich aktywach obligacje. Natomiast gdy mamy ujemne stopy procentowe, a oprocentowanie nie pokrywa inflacji, część inwestorów poszukuje schronienia w metalach szlachetnych.

FXMAG akcje inwestujesz na rynku? te informacje mogą okazać się przydatne strategie inwestycyjne inwestowanie strefa euro obligacje europejskie obligacje usa rynek akcji rynek nieruchomości 4

Jak pokazuje powyższy wykres, notowania złota są niemal idealnym odbiciem lustrzanym rentowności obligacji USA. Kiedy rentowność rośnie, inwestorzy wycofują swoje „złote” pozycje. Gdy rentowność spada, złoto cieszy się zainteresowaniem, a jego cena rośnie. Dlatego też, jeżeli rentowność obligacji USA będzie w ciągu najbliższych miesięcy spadać, złoto powinno zyskać na wartości w średnim terminie.

Rentowność obligacji a kursy walut

W długim terminie rentowność obligacji wpływa na kurs walutowy danego kraju. Zagadnienie to jest związane z podażą pieniądza.

Polityka monetarna banków centralnych oraz przepływy pieniądza na świecie znajdują odzwierciedlenie w stopach procentowych. Czym niższe stopy procentowe, tym większa podaż pieniądza na rynku. Oczywiście notowania kursów walut zależą od wielu czynników, natomiast widząc spadającą rentowność obligacji długoterminowych w dłuższym okresie, możemy oczekiwać spadku siły nabywczej danej waluty poprzez odpływ kapitału.

Spadek rentowności może powodować przenoszenie aktywów inwestorów na rynki oferujące lepszą stopę zwrotu i masową sprzedaż danej waluty, co spowoduje jej wzrost podaży na rynku i deprecjację względem innych walut.

 

 

 


Szymon Czuraj

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk