• Odbierz prezent
Inwestuj w przyszłość, korzystając z preferencji podatkowych

Standard życia po przejściu na emeryturę nie musi oznaczać jego spadku. Istnieją bowiem narzędzia, które mogą stanowić dodatkowe źródło wypłaty świadczeń emerytalnych, takie jak oferowane rachunki IKE i IKZE, które obok ZUS, tworzą dodatkowe źródło emerytury.

Sprawdź więcej informacji o rachunkach IKE IKZE

 

Wielu z nas martwi się tym,

że po przejściu na zasłużoną emeryturę środki wypłacane z ZUS nie będą wystarczające by zachować dotychczasowy standard życia. Mniejszy budżet w przyszłości to również mniejsze bezpieczeństwo finansowe. W Noble Securities oferujemy narzędzia, które stanowić mogą dodatkowe źródło finansowania w tym okresie. Zatem by czuć się bezpiecznie każdy z nas samodzielnie powinien zadbać o własną przyszłość i budować kapitał np. inwestując gromadzone środki na rachunkach IKE czy IKZE, przy okazji korzystając z preferencji podatkowych. Decyzje o gromadzeniu kapitału i zabezpieczeniu przyszłości należy podjąć jak najwcześniej.

Rachunek IKZE czy IKZE przeznaczone są dla osób pełnoletnich, jednak również osoby małoletnie, które ukończyły 16 rok życia i uzyskują dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę mogą taki rachunek otworzyć.

- „Rachunki IKE i IKZE, oferowane przez nasz dom maklerski służą nie tylko budowaniu kapitału na emeryturę. Mogą być również traktowane jako dodatkowe rachunki maklerskie - uprzywilejowane pod względem korzyści podatkowych. Stanowi to wartość dodaną do tego typu oszczędzania” - mówi Konrad Brzozowski, Dyrektor Biura Operacji Brokerskich w Noble Securities. –„Obok braku podatku od zysków kapitałowych, którego brak istotny jest z punktu widzenia inwestorów giełdowych, środki zgromadzone na ww. wymienionych rachunkach nie są obarczone podatkiem od spadków i darowizn. Ma to znaczenie w przypadku śmierci i dziedziczenia przez uposażonych. Warto również pamiętać, iż przy rocznym rozliczeniu z fiskusem, środki wpłacone na rachunek IKZE mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania.” dodaje.

IKE IKZE oferowane przez biura maklerskie są rachunkami inwestycyjnymi

i wymagają od ich właściciela samodzielnego zarządzania wpłacanymi środkami oraz takiego doboru instrumentów finansowych by portfel był efektywny. Nie wszyscy jednak decydują się na takie rozwiązanie. Część osób woli jednak korzystać ze wsparcia ekspertów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego w Noble Securities klienci korzystający z rachunku IKE IKZE mogą mieć świadczoną odrębną usługę doradztwa inwestycyjnego.

- „Zgodnie z regulaminem usługa doradztwa inwestycyjnego jest dostępna dla inwestorów z minimalną wartością aktywów wynoszącą zaledwie 25 tys. zł. jednakże do końca br. wymóg ten został zniesiony. Zatem we wspomnianym okresie każdy klient, który zostanie pozytywnie oceniony w wyniku przeprowadzonego testu odpowiedniości, oraz po określeniu indywidualnego profilu inwestycyjnego, może zawrzeć z Noble Securities umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego”. – mówi Eliza Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego w Noble Securities. – „I składać zlecenia na podstawie wydanych przez NS rekomendacji np. kanałem NOBLE ORDER. Szczególnie teraz - bowiem do końca tego roku trwa akcja sprzedaży premiowej dla klientów NS. Uczestnicy akcji, w okresie jej obowiązywania mogą odzyskać do 2000 zł zapłaconej prowizji ” – kontynuuje.

Akcja sprzedaży premiowej trwa do 31 grudnia 2019 r. i kierowana jest do klientów korzystających z usługi doradztwa inwestycyjnego i Noble Order w Noble Securities.

Więcej informacji o rachunkach IKE IKZE: https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/ike-i-ikze

Więcej informacji o usłudze doradztwa inwestycyjnego: https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/doradztwo-inwestycyjne

 

 

Sprawdź więcej informacji o rachunkach IKE IKZE

 

***

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE znajdują się w Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich, Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (Regulamin IKE/IKZE"), a także Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych (Regulamin”), które dostępne są na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w instrumenty finansowe w związku z usługa doradztwa inwestycyjnego, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w Regulaminie i Regulaminie IKE/IKZE zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | IKE i IKZE |. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

***

Dom maklerski Noble Securities S.A. od ponad 25 lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego z ofertą skierowaną zarówno do detalicznych, jak też profesjonalnych klientów. Z sukcesem realizuje projekty w zakresie corporate finance, w szczególności pozyskania finansowania poprzez obligacje korporacyjne. Jest jednym z liderów na rynkach towarowych, za co wielokrotnie został nagrodzony statuetką Platynowego Megawata przyznawaną przez Towarową Giełdę Energii. Dom maklerski Noble Securities S.A. wspiera swoich klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE a także doradztwa inwestycyjnego.

Informacje oraz aktualna oferta usług świadczonych przez Noble Securities S.A. dostępna jest na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Noble Securities.

 

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Noble Securities DM

Noble Securities S.A. to jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 r. Noble Securities S.A. udostępnia swoim Klientom dostępne na rynku instrumenty finansowe w tym akcje, obligacje, kontrakty terminowe oraz fachowe wsparcie maklerów działających na rynku papierów wartościowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk