• Odbierz prezent
INW: Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą (2021-03-05 14:32)

Spis załączników:

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. został obustronnie podpisany z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji serii E Emitenta do obrotu na ASO NewConnect. Przedmiotem aneksu jest wprowadzenie do obrotu również akcji serii D Emitenta. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-05 14:32:06Przemysław SpyraPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk