• Odbierz prezent
INW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku (2021-03-01 15:48)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28.02.2021 roku, w obecności notariusza – Michała Lorenca – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul Sandomierskiej 18 lok. 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

Spółka informuje również o zgłoszonym do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, przez reprezentanta akcjonariusza – Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, sprzeciwie do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-01 15:48:17Przemysław SpyraPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk