• Odbierz prezent
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ: raport finansowy (2021-04-02 14:09)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2021-04-02
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01office@investors.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-000-77-00141018278www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)


KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-06-30

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2021-06-30

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Możliwość redukcji- szczegóły poniżej

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2021-07-06

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

adres

Szczegóły poniżejSzczegóły poniżejSzczegóły poniżej
Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjneg Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza 20% wszystkich nie wykupionych Certyfikatów, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje liczbę certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu nie mniejszą niż 20% wszystkich nie wykupionych Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu.

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne.

W Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów.

Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Domu Maklerski PKO Banku Polskiego.

Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.dm.pkobp.pl.

W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty

Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-02Tomasz SzymańskiPełnomocnik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk