• Odbierz prezent
INVESTMENT FRIENDS SE: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.) (2022-05-27 17:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS SE
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 27.05.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.04.2022 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 4 000 000 (cztery miliony), największa liczba akcji spółki to 16 000 000 (szesnaście milionów).
Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 4 500 000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.






The Management Board of Investment SE with its registered office in Tallinn informs that on 27/05/2022, the Commercial Companies Register (Ariregister), competent for Estonian law, registered the amendments to the Company's Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 19/04/2022.

In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company's Articles of Association is as follows:
2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 4 000 000 (four million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 16 000 000 (sixteen million) shares.

The current number of shares issued by the Issuer is 4 500 000.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.
Załączniki
PlikOpis
2022.04.19_IFSE AoA (in Polish).pdf
2022.04.19 _IFSE AoA (in Estonian).pdf
2022.04.19_IFSE AoA eng.pdf





MESSAGE (ENGLISH VERSION)










INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS SEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10145Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Torminae tn 5
(ulica)(numer)
+48 24 366 06 26
(telefon)(fax)
info@ifsa.plwww.ifsa.pl
(e-mail)(www)
1461786214617862
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Agnieszka Gujgo
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk