• Odbierz prezent
INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021. ) (2021-03-20 11:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-20
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS SE
Temat
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021. )
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Czas walnego zgromadzenia: 20 marca 2021 r. O godz. 10.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Na podstawie wydruku z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Powiatowego w Tartu z dnia 20 marca 2021 r. Oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE (dalej „Spółka”) dokonano rejestracji Spółki wydział Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 30.11.2018 pod numerem rejestrowym 14617862, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym 8 100 000 euro, który jest podzielony na 9 000 000 akcji bez wartości nominalnej.


Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 13 marca 2021 r. O godzinie 23:59 (dzień ustalenia listy). Według księgi akcyjnej Spółki z dnia 23:59 z dnia 13 marca 2021 r. Prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), Spółka posiada 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 9 000 000 akcji / głosów bez wartości nominalnej:

1. Polski rejestr papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (kod PL-0000081582, dalej „KDPW”)), który posiada 7 107 299 akcji / głosów bez wartości nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznego akcjonariusze Spółki.
2.Patro Invest OÜ, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 1 892 701 akcji / głosów bez wartości nominalnej.

Dlatego, niniejsze zgromadzenie posiada kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 20/03/2021 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.


Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 20 March 2021, starting at 10.00 (CET).
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 20 March 2021, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia with the share capital of 8 100 000 euros, which is divided into 9 000 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 13 March 2021 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 13 March 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 9 000 000 non par value shares / votes:

1.Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 7 107 299 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 1 892 701 non par value shares/votes.

Therefore, the meeting has a quorum.
Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.
Załączniki
PlikOpis
2021 03 18 POL INVESTMENT FRIENDS SE minutes of the 20.03.pdf
2021.03.20_IFSE AoA (in English).pdf
2021.03.20_IFSE AoA (in Estonian).pdf
2021.03.20_IFSE AoA (in Polish).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS SEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10145Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Torminae tn 5
(ulica)(numer)
+48 24 366 06 26
(telefon)(fax)
info@ifsa.plwww.ifsa.pl
(e-mail)(www)
1461786214617862
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-20Agnieszka GujgoPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk