• Odbierz prezent
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: raport finansowy (2021-02-15 17:26)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR, MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2021-02-15
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
10145Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@ifcapital.plwww.ifcapital.pl
(e-mail)(www)
1461800514618005
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80191
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73221
Zysk (strata) przed opodatkowaniem73154
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-8128
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej0-152
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-8-24
Aktywa razem*4 6214 620
Zobowiązania krótkoterminowe*36
Kapitał zakładowy*10 5112 102
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)105 111 804105 111 804
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,040,04

*Dane na 30.06.2020 w okresie porównywalnym

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
PlikOpis
POL-IFC_raport półroczny 2020 2021.pdf
ANG_POL-IFC_raport półroczny 2020 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Damian Patrowicz
Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk