• Odbierz prezent
INVESTEKO S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE (2021-02-17 16:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 ESPI z dnia 14 lipca 2020 r., raportu bieżącego nr 24/2020 ESPI z dnia 10 listopada 2020 r. oraz informacji zawartych w kwartalnych raportach bieżących Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie w pierwszym etapie weryfikacji,w dniu 17 lutego 2021 r. złożono wniosek w drugim tj. ostatnim etapie naboru LIFE Call 2020 Sub-Programme Environment, który prowadzi Komisja Europejska (dalej: „KE”).

Konsorcjum projektowe składa się z następujących podmiotów: INVESTEKO S.A. [lider] (Polska), Plastika Skaza (Słowenia), The New Raw (Holandia), Ekopartner Silesia (Polska), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Polska), Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (Polska). Całkowite koszty projektu: €3.793.045. Spodziewane dofinansowanie KE: €2.086.172. Spodziewane dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW): €1.164.049. Wkład własny INVESTEKO S.A.: €108.765. Wkład własny pozostałych członków konsorcjum: €434.059. Planowany czas trwania projektu to od 1.09.2021 r. do 31.08.2025 r. (48 miesięcy).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych oraz wzrost wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez rozwój międzynarodowej współpracy biznesowej i budowę prototypowych instalacji w trzech krajach Unii Europejskiej. W Polsce, w Centrum Badawczo-Rozwojowym INVESTEKO S.A.zaplanowano budowę innowacyjnej linii do sortowania i recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych w oparciu o autorską technologię Emitenta. W Słowenii, Plastika Skaza doposaży swój park maszynowy w nowatorski system modułowy do komponowania niestandardowych mieszanek polimerowych zawierających duży udział materiału pochodzącego z recyklingu. W Holandii, The New Raw zmodernizuje swój robotyczny system druku 3D, aby umożliwić wykorzystanie materiału wkładowego o niższej jakości (tj. pochodzącego z recyklingu). W toku projektu nowa technologia opracowana przez INVESTEKO S.A. zostanie zweryfikowana wg europejskiego standardu ETV zgodnie z ISO 14034 przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Za promocję projektu odpowiedzialne będzie Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, stowarzyszenie znane z inicjatywy „Firma Bliska Środowisku”.

Ocenę wniosków w drugim etapie naboru KE zaplanowała na okres między lutym a lipcem 2021 r. Nabór wniosków NFOŚiGW w ramach programu „Współfinansowanie programu LIFE” odbywa się w trybie ciągłym po uzyskaniu zaproszenia ze strony KE do fazy rewizji wniosku LIFE.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTEKO S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-600Świętochłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego16 G
(ulica)(numer)
+48 32 258 55 80+48 32 255 70 77
(telefon)(fax)
biuro@investeko.pl
(e-mail)(www)
6342810082242953362
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Arkadiusz PrimusPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk