• Odbierz prezent
INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy (2021-03-31 15:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”),
w nawiązaniu do informacji zawartych w raportach kwartalnych informuje, że w dniu 31 marca 2021 r.
zawarł umowę na wykonanie kolejnego etapu prac badawczych i przygotowawczych na potrzeby
przyszłej remediacji gruntów pod planowaną budowę osiedla „Nowy Wełnowiec” – nowej,
ekologicznej dzielnicy Katowic.

Umowa została zawarta na okres 11 miesięcy.

Prace badawcze przeprowadzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury Centrum Badawczo Rozwojowego INVESTEKO.

Wartość umowy i pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla
tego typu umów.

Realizacja powyższej umowy ma istotne znaczenie dla rozwoju działalności remediacyjnej Spółki oraz
budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjne technologiczne remediacyjne.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ
na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Emitenta oraz wycenę
instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTEKO S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-600Świętochłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego16 G
(ulica)(numer)
+48 32 258 55 80+48 32 255 70 77
(telefon)(fax)
biuro@investeko.pl
(e-mail)(www)
6342810082242953362
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Arkadiusz PrimusPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk