• Odbierz prezent
INVESTEKO S.A.: Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE (2021-03-08 13:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2020 z dnia 7 października 2020 roku informuje, że w dniu 8 marca 2021 roku powziął informację o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE w naborze 2020 LIFE Call Sub-Programme Climate Action. Wniosek złożony 6 października 2020 r. otrzymał ocenę pozytywną. Emitent został zaproszony przez Komisję Europejską (dalej: „KE”) do fazy rewizji i negocjacji warunków umowy o dofinansowanie. Celem tego etapu procedury jest odpowiedź Emitenta na wszystkie pytania ze strony KE dotyczące wykonalności, efektywności kosztowej i kwalifikowalności poszczególnych działań, zgodności z rozporządzeniem LIFE, Warunkami Ogólnymi oraz warunkami umowy o dotację LIFE.

Celem środowiskowym projektu jest podniesienie odporności na zmiany klimatu w komercyjnych i publicznych obiektach wielkopowierzchniowych w oparciu o błękitno-zieloną infrastrukturę oraz rozwiązania oparte na ekosystemach uwzględniające bioretencję wód deszczowych.

Celem biznesowym Emitenta jest opracowanie i wdrożenie w ramach projektu nowej usługi/produktu autorskiego systemu ARCHICLIMA polegającego na efektywnych ekonomicznie i środowiskowo wdrożeniach infrastruktury bioretencyjnej na terenach komercyjnych i publicznych obiektów wielkopowierzchniowych.

Projekt będzie zrealizowany w 32 obiektach wielkopowierzchniowych (centra handlowe oraz lotniska) poprzez wykonanie projektów technicznych systemu adaptacji obiektów do zmian klimatu ARCHICLIMA w oparciu błękitno-zieloną infrastrukturę.
Pełnowymiarowe wdrożenie walidacyjne systemu ARCHICLIMA planowane jest na terenie Partnera konsorcjum, tj. Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach.

Planowany budżet projektu: EUR 2.335.515. Spodziewane maksymalne łączne dofinansowanie projektu 95%, w tym dofinansowanie Komisji Europejskiej: 55%, dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚIGW): 40%. Planowany czas trwania projektu to 48 miesięcy: 1.07.2021 - 30.06.2025.

Emitent przekaże do publicznej wiadomości w kolejnych raportach bieżących informacje w sprawie ostatecznych decyzji o przyznaniu dofinansowania z KE i NFOŚiGW.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTEKO S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-600Świętochłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego16 G
(ulica)(numer)
+48 32 258 55 80+48 32 255 70 77
(telefon)(fax)
biuro@investeko.pl
(e-mail)(www)
6342810082242953362
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Arkadiusz PrimusPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk