• Odbierz prezent
INTROL S.A.: Podpisanie Obrotowej Umowy Generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (2021-04-02 13:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Podpisanie Obrotowej Umowy Generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. („Emitent”) w dniu 2 kwietnia 2021 r. powziął informację o podpisaniu Obrotowej Umowy Generalnej pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie („Ubezpieczycielem”), a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach („Ubezpieczającym”) oraz spółkami Grupy INTROL:

• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Katowicach,
• INTROL Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
• IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
• INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
• PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,

na wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie kontrakty polegające na: montażu maszyn i urządzeń oraz pracach budowlanych, w szczególności związane z budową, rozbudową, remontami, modernizacją w szeroko rozumianej Energetyce, Budownictwie, Przemyśle, Gospodarce wodno – ściekowej i ochronie środowiska, jak i Górnictwie odkrywkowym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie prace (np. pomocnicze, tymczasowe) związane z realizacją inwestycji, mieszczące się w granicach limitów określonych w niniejszej umowie, których realizacja rozpocznie się w okresie jej obowiązywania.

Planowany obrót z tytułu kontraktów przewidzianych do realizacji w okresie ubezpieczenia wynosi 148 000 000 zł.

Na podstawie ww. umowy, w zależności od zawartego kontraktu, uważa się za Ubezpieczonych nw. (spółki Grupy INTROL):

• I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
• INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
• INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
• PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
T.Kościuszki112
(ulica)(numer)
032 7890022032 7890175
(telefon)(fax)
introlsa@introl.plwww.introlsa.pl
(e-mail)(www)
6340030925272043375
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Józef BodzionyPrezes Zarządu
2021-04-02Dariusz BigajWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk