• Odbierz prezent
Interwencja KNF na rynku CFD przejawem niemocy?

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. ESMA ostatecznie zakończyła interwencję produktową drastycznie ograniczającą wysokość maksymalnej dopuszczalnej dźwigni finansowej dla kontraktów CFD oferowanych klientom detalicznym na terenie UE. Na czas jej rocznego obowiązywania dostępny lewar na CFD dla klientów detalicznych w UE został ograniczony do wysokości: 30:1 odnośnie głównych par walutowych, 20:1 odnośnie głównych indeksów giełdowych, 2:1 odnośnie kryptowalut. Oprócz ograniczeń w zakresie lewarowania pozycji, interwencja wprowadziła również szereg regulacji dotyczących marketingu i promocji instrumentów CFD, obowiązków informacyjnych oraz zabezpieczenia przed ujemnym saldem.

Jako uzasadnienie tej bezprecedensowej interwencji ESMA podała wolę administracyjnego ograniczenia strat klientów detalicznych inwestujących w instrumenty CFD, wobec pozytywnych wyników inwestycji klientów detalicznych inwestujących w inne instrumenty finansowe. Niestety, po roku obowiązywania, wprowadzony środek okazał się mało skuteczny. Jak wynika, bowiem z danych opublikowanych przez ESMA, odsetek rachunków stratnych został zredukowany zaledwie o kilka punktów procentowych wobec analogicznego okresu z lat poprzednich. Jednocześnie odnotowano niepokojące zjawisko polegające na niespotykanej dotąd migracji klientów europejskich firm inwestycyjnych do zagranicznych podmiotów, głównie z terytorium Australii, Seszeli, Wysp Marshalla, St. Vincent and Grenadines, co mogło zaważyć na danych zgromadzonych przez organ.

W obliczu zakończania interwencji przez paneuropejskiego regulatora, polska Komisja Nadzoru Finansowego wyszła z własną inicjatywą ograniczenia dźwigni finansowej, wprowadzając z dniem 1 sierpnia 2019 r. decyzję nr DAS.456.2019 „w sprawie ustanowienia ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów CFD” (dalej: „Decyzja KNF”). W przeważającej mierze decyzja KNF powiela regulacje nałożone uprzednią interwencją ESMA. Jednak, ku pozytywnemu zaskoczeniu samych uczestników rynku oraz publicznej dezaprobacie ESMA, KNF wprowadziła do polskiego porządku prawnego istotne novum w postaci „detalicznego klienta doświadczonego” (dalej: „klient doświadczony”). Stosownie do pkt 4 Decyzji KNF wobec klienta doświadczonego, stosuje się złagodzone rygory w zakresie maksymalnej dopuszczalnej dźwigni finansowej. Klient ten może na swój pisemny wniosek skorzystać z dźwigni wynoszącej nawet 100:1 w odniesieniu do kontraktów CFD opartych o następujące instrumenty bazowe:
para walutowa składająca się z dowolnych dwóch następujących walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski; jeden z następujących indeksów akcyjnych: DAX, DJIA, CAC40, FTSE, SP500, Nikkei 225, NASDAQ, NASDAQ 100, ASX 200, EURO STOXX 50;
para walutowa, w której co najmniej jedna waluta jest inna niż wymienione w lit. a); złoto;

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Patryk Przeździecki

Adwokat specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego i kryptowalut, Rzecznik Praw Tradera Fundacji Trading Jam

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk