• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. – lista akcjonariuszy powyżej 5% (2021-09-23 14:36)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. – lista akcjonariuszy powyżej 5%

Podstawa prawnaArt. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów - obecnych w dniu 23 września 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Załączniki


PlikOpis

Lista akcjonariuszy posiadających 5% głosów na WZA.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-23
Marek Kaczmarek
Prezes Zarządu


2021-09-23Piotr Mierzwa
Prokurent Łączny

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk