• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych. (2021-03-18 12:53)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr23/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W związku z ogłoszeniem w dniu 17 marca br. kolejnych restrykcji wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („INTERSPORT”) informuje, że od 20 marca do 9 kwietnia br. zmuszona jest zamknąć sklepy INTERSPORT zlokalizowane w galeriach handlowych w całej Polsce. Łączna powierzchnia handlowa zamkniętych sklepów stanowi 98% sieci sprzedaży INTERSPORT.
W wyżej wymienionym okresie sieć INTERSPORT będzie prowadziła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce oraz sprzedaż hurtową z magazynu centralnego. Pomimo to, kolejny lockdown uniemożliwiający Spółce prowadzenie działalności, bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia rządowego, negatywnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2021 roku.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-18Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-18Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk