• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Uzupełnienie materiałów na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 marca 2021 r. (2021-03-10 16:41)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Uzupełnienie materiałów na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 marca 2021 r.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z roku.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - w związku z wprowadzonymi zmianami porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie ("Spółka"), pod adresem: Cholerzyn 382 - Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu :

1. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania (nowy wzór).
2. Zgodę na kandydowanie.

Wszystkie ww. materiały będą dostępne na stronie www.inwestor.intersport.pl

Załączniki


PlikOpis

pełnomocnictwo formularz (nowy).pdf


zgoda na kandydowanie 29.03.2021.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-10Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-10Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk