• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Uruchomienie środków finansowych  z PFR. (2021-03-04 14:55)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr16/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Uruchomienie środków finansowych z PFR.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 11 lutego 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 44 z dnia 28 września 2020 r., INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, iż po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających opisanych w Umowie Pożyczki Płynnościowej zawartej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) - w dniu 4 marca br. zostały uruchomione dla Spółki środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł przyznane na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”.

Zgodnie z Umową Pożyczki, przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane przez Spółkę wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:
(a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki;
(b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi ze Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem;
(c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
(d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-04Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-04Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk