• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 23.09.2021 r. (2021-09-23 14:45)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 23.09.2021 r.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał z wynikami głosowania powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23.09.2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas posiedzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów.
Załączniki


PlikOpis

uchwały podjęte przez WZ.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-23
Marek Kaczmarek
Prezes Zarządu


2021-09-23
Piotr Mierzwa
Prokurent Łączny
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk