• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2021/2022 (2021-10-26 10:02)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr55/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2021/2022

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków w II kwartale roku obrotowego 2021/22 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r. Spółka znacznie poprawiła r/r wynik osiągając zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł (było: strata brutto: 2.702 tys. zł).

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 3 p.p. oraz trwającej cały czas dyscyplinie kosztowej. Na poprawę wyników przychodowych wpłynęła również zmiana polityki handlowej wynikająca z nowej strategii Spółki.

W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 Spółka:
•odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.167 tys. zł, czyli o 20,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46.680 tys. zł);
•wypracowała masę marży 20.642 tys. zł, czyli wyższą o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 15.740 tys. zł);
•w ujęciu r/r poprawiła o 4.388 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 2.001 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -2.387 tys. zł;
•osiągnęła wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 11% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 106.474 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81.913 tys. zł) i wypracowała masę marży 35.552 tys. zł, czyli wyższą o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.525 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 28,4% i stanowiła 15% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 623 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 6.584 tys. zł. Należy zaznaczyć, że uzyskany wynik za pierwsze półrocze jest najlepszym od 5 lat.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 planowana jest 27 grudnia 2021 r. po weryfikacji danych przez biegłego rewidenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-26
Marek Kaczmarek
Prezes Zarządu


2021-10-26
Tomasz Matonóg
Prokurent łączny
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk