• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Powołanie prokurentów Spółki. (2021-03-22 18:56)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr24/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Powołanie prokurentów Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki („Emitent”; „INTERSPORT”), informuje, że Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku udzielił prokury łącznej Panu Janowi Pawłowi Holik oraz Panu Tomaszowi Michałowi Matonóg.

Pan Jan Paweł Holik jest absolwentem Kozminski University Master of Business Administration – MBA i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Master of Finance and Banking. Posiada 10-letnie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw OTCF S.A., TXM S.A. i Marketing Investment Group S.A. Pan Jan Paweł Holik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Michał Matonóg jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od lipca 2020 roku pełni w INTERSPORT funkcję Dyrektora E-commerce. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Provida i YPI Consulting, Jade Poland Junior Enterprise Consulting oraz Badura S.A. Pan Tomasz Michał Matonóg nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-22Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk