• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. (2021-03-29 15:40)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr27/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. ("Spółka", „INTERSPORT”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 powołało od dnia 1 kwietnia br. Pana Wojciecha Mikulskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERSPORT.

Pan Wojciech Mikulski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalnością „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Handlu Zagranicznego”. Od 1999r jest związany ze spółką OTCF S.A. (wcześniej: Horn Partners S.A oraz Outhorn S.A.) gdzie zarządzał obszarami logistycznymi.
Posiada doświadczenie w kształtowaniu i realizacji strategii. Brał udział we wdrożeniach wielu rozwiązań i procesów biznesowych oraz optymalizacji procesów.

Pan Wojciech Mikulski od 2004 pełni funkcję Członka Zarządu Spółki OTCF S.A. (znaczącego akcjonariusza INTERSPORT) odpowiadając za rozwój sieci detalicznej i hurtowej w Polsce i na świecie. Zarządza również inwestycjami i rozwojem sklepów własnych w galeriach handlowych, logistyką, administracją oraz działem IT i e-Commerce.

Pan Wojciech Mikulski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr
Sądowy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-29Marek Kaczmarek Prezes Zarządu2021-03-29Jan HolikProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk