• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii A i H w depozycie papierów wartościowych. (2021-02-19 16:21)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii A i H w depozycie papierów wartościowych.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („INTERSPORT” „Spółka”) informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 19 lutego 2021 r. została podjęta decyzja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 43.000 (czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczeniu ich kodem PLINTSP00038.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia ww. serii akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje INTERSPORT oznaczone kodem PLINTSP00038.

Zarejestrowanie w KDPW każdej z ww.serii akcji Spółki nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje INTERSPORT oznaczone tym samym kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLINTSP00038 ww. serii akcji INTERSPORT zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu operacyjnego KDPW.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

Oswiadczenie KDPW 19 02_warunkowa rejestracja.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-19Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-02-19Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk