• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.03.2021 r. (2021-03-15 10:50)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29.03.2021 r.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 marca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała rozszerzenie porządku obrad najbliższego NWZA Spółki o projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu i nie wypowiedziała się w sprawie projektu uchwały dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wszystkie materiały na NWZA zostały zamieszczone na stronie www.inwestor.intersport.pl

Załączniki


PlikOpis

opinia RN dot. projektu uchwal NWZA 29.03.2021 - rozszerzenie porządku obrad.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-15Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-15Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk