• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 29 marca 2021 roku. (2021-03-08 14:47)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 29 marca 2021 roku.


Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) oraz zgodnie z pkt. II.Z.11.
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 marca 2021 roku
pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 marca 2021 roku - za wyjątkiem projektu uchwały nr 5 odnośnie której, Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska.

Opinia Rady Nadzorczej Spółki do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 marca 2021 roku - stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

opinia RN dot. projektu uchwal NWZA 29.03.2021.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-08Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk