• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Materiały na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 marca 2021 r. (2021-03-01 15:28)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaINTERSPORT S.A.
Temat


Materiały na NWZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 marca 2021 r.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 29 marca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Wykaz materiałów na NWZA INTERSPORT Polska S.A. :
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
3. Informacje dla Akcjonariuszy
4. Proponowany porządek obrad
5. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
7. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
8. Uchwały zgłoszone przez Spółkę OTCF S.A.

Wszystkie ww. materiały będą dostępne na stronie www.inwestor.intersport.pl

Załączniki


PlikOpis

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy.pdf


Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce.pdf


Informacje dla Akcjonariuszy.pdf


Proponowany porządek obrad.pdf


Projekty uchwał na WZA z uzasadnieniem.pdf


Pełnomocnictwo formularz.pdf


OTCF_uchwaly na NWZA.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-01Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-03-01Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk