• Odbierz prezent
INTERSPORT S.A.: Aneksy do umów zawartych z Alior Bank Spółka Akcyjna. (2021-02-19 20:51)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr9/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.
Temat


Aneksy do umów zawartych z Alior Bank Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 lutego br. otrzymał informację o podpisaniu przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38 d aneksów do umów zawartych ze Spółką.

Zgodnie z podpisanymi aneksami:
- ostatni dzień okresu wykorzystania Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym do kwoty 4.100.000 PLN przypada na 11 lipca 2022 r., zaś dniem ostatecznej spłaty jest 10 sierpnia 2022 r.
- ostatni dzień okresu wykorzystania Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym do kwoty 1.200.000 EUR przypada na 11 lipca 2022 roku; zaś dniem ostatecznej spłaty jest 10 sierpnia 2022 r.
- ostatni dzień okresu wykorzystania Umowy Współpracy Wstąpienia w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny) do kwoty 3.000.000,00 PLN przypada na 12 maja 2022 r., zaś ostateczny termin spłaty to 10 sierpnia 2022 r.

Pozostałe warunki określone w aneksach do ww. umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060Liszki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cholerzyn382
(ulica)(numer)
012 44 48 100012 44 48 000
(telefon)(fax)
biuro@intersport.plwww.intersport.pl
(e-mail)(www)
6760016553003900187
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-19Artur MikołajkoPrezes Zarządu2021-02-19Marek KaczmarekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk