• Odbierz prezent
INTERNITY S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 10% głosów (2021-03-03 15:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
INTERNITY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 10% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd INTERNITY SA (Spółka) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Impera) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z treścią zawiadomienia wskutek zbycia w transakcjach zawartych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji spółki Internity SA zmniejszył się udział Impera w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Internity SA do poziomu poniżej 10%.
Przed zdarzeniem Impera posiadała 788 871 akcji Spółki reprezentujących 10,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 788 871 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,02% ogólnej liczby głosów.
Po dokonanej sprzedaży Impera posiada 770 968 akcji Spółki reprezentujących 9,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 770 968 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,79% ogólnej liczby głosów.
Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Impera_zawiadomienie zmiana_20210203.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNITY S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duchnicka3
(ulica)(numer)
(22) 885 888 21/22(22) 885 88 17
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
527-23-97-617015447488
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Piotr GrupińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk